תרגילים – נחדד את השמיעה

משחק זיכרון צלילים – גרסה קלה

משחק זיכרון צלילים – גרסה רגילה

סדרו את הצלילים מנמוך לגבוה (שמאל לימין) – ללחוץ על סימן הרמקול כדי לשמוע את הצלילים

אם משהו לא ברור

Leave details and I will get back to you

Thank you for your interest.
לוגו 2020שקוף