FAQ

FAQ

?בשביל מה כל השירים ומשחקים? למה לא פשוט ללמד אנגלית

מהרגע שהילדים נכנסים לחדר עד שהם יוצאים הם לומדים אנגלית. הם שומעים אותי מדברת, שרים שירים באנגלית, מדברים בליווי תנועה, עצמים או תמונות, משחקים משחקי דרמה ומשחקים מבוססים על מקבצי מילים. כל אלה הן דרכים מוכחות לשפר רכישת שפה. לא כל הילדים לומדים את מה שמלמדים אותם, ולמידה יכולה להתרחש ללא הוראה.

Why bother with all the songs and games? Why not just teach English?

From the moment children enter the room until they leave they are learning English. Hearing me speak to themsinging songs in English, saying words or phrases accompanied by movement or objects, and games which repeat  language chunks are all proven ways to improve language acquisition. Not all children learn what they are taught, and learning can take place without teaching.

למה לא ללמד מילים בודדות ולתרגם? איך את יודעת שמבינים אותך?

שינון רשימות מילים משפר תוצאות במבחנים אך לא יכולת דיבור, ובוודאי לא הנאה מלימוד השפה. כאשר ילדים שומעים אנגלית  בהקשר טבעי, בליווי תנועות ושפת גוף, הם מבינים את הנאמר וקולטים את השפה  המדוברת. אפילו כאשר הם מחקים אותי הם שומעים את המילים ומשייכים אותן לפעולות.

Why don't you teach words and translate them? Are you sure children understand you?

Memorizing lists of words improves test scores but not speaking skills, and certainly not enjoyment and appreciation of language. When children hear English spoken in a natural context, accompanied by hand motions and body language, they understand what is being said and absorb the language as it is used. Even while children copy what I do they hear the words and associate them with actions.

יש ילדים בגן שכבר יודעים הרבה מילים באנגלית. כדאי להכניס אותם לחוג עם ילדי בי"ס?

ברוב המקרים לא. ההבדל העיקרי בין קבוצות גיל הוא לא ברמת האנגלית, אלא בסגנון הלימוד והפעילויות שהם בעיקר חברתיות. לכן עדיף שילדים יהיו בחוגים עם בני גילם. מטרת החוג היא לעודד דיבור והבנה לכן למספר המילים שהילד יודע יש פחות חשיבות. כאשר ילדים מרגישים נוח ונהנים הם קולטים אנגלית באופן טבעי.

Should a child in kindergaren who knows a lot of words in English be placed in a group with elementary school?

In most cases the answer is no. The main difference between age groups isn’t the level of English but the type of activities, which are mainly social and group activities, so children should be with their own age group. The emphasis isn’t on the number of words a child learns but on encouraging speaking and understanding. When children feel comfortable and enjoy what they’re doing they will naturally absorb more English.

אם אין הבדל משמעותי ברמת האנגלית בין גן לכיתה א', למה להתחיל מוקדם?

ככל שילדים יותר קטנים הם קולטים שפה יותר בקלות ובטבעיות, כולל צלילים שאינם קיימים בשפת האם. הם יותר מודעים לשפת גוף ולכיש פחות צורך בתרגום. ככל שהם גדלים הם מתחילים לפתח מחסומים . בגיל קטן הם מגלים יותר נכונות לדבר.

If there's no significant difference in the level of English, why start young?

The younger children are the easier it is for them to absorb a new language along with sounds that don’t exist in their native language. They are more aware of body language and therefore require less translation. As they get older, even in elementary school, they begin to develop barriers and even a fear of speaking English. It’s much easier to get them to speak at an early age.

לא כדאי שילדים קטנים ילמדו טוב את השפה העברית לפני שיתחילו שפה נוספת?

המוח הצעיר גמיש ומסוגל ללמוד לפחות שתי שפות בו-זמנית. ילדים שחשופים לשפה נוספת בגיל צעיר, אפילו מחוץ לבית אך במסגרת נעימה, יכולים ללמוד ולזכור שפה בצורה מרשימה. חשיפה מוקדמת לשפה גם מעורר את המוח בתקופה בה הוא משתנה ומתפתח.

Shouldn't young children master Hebrew before learning another language?

Young brains are flexible and capable of absorbing at least two languages simultaeously. Children who are exposed to a second language at a young age, even outside the home but in a comfortable framework , can acquire and retain vast amounts of language. Early exposure to additional languages also stimulates the brain at the time when it is most able to change and grow.

למה לא להתחיל עם אותיות ה-ABC?

כשילדים נולדים, הם שומעים הרבה דיבור לפני שהם מתחילים לדבר. רק אחרי שהם למדו לדבר את השפה הם מתחילים ללמוד לקרוא. זה הסדר הנכון ללמוד שפה. כאשר מלמדים אותיות וקריאה לילדים ללא בסיס זה הופך לתרגול חסר משמעות. כשהם מבינים את מה שהם קוראים יש להם מוטיבציה לקרוא עוד.

Why don't you start with the ABC?

When children are born, they listen a lot before they start talking. Only after they can speak well to they begin learning to read. That’s the way a language should be learned. Teaching letters and reading to children with no basic vocabulary turns into meaningless drilling. They are much more motivated when they can understand what they read.

אנחנו לא רוצים לחסוך כסף, רוצים לקדם את הילדים. את יכולה לעשות שיעור פרטי?

לקבוצה הרבה יתרונות מעבר למחיר. קבוצה מאפשרת יותר שירה, משחקים ודרמה, יוצרת אווירה פחות מאיימת משיעור מול מורה, ויותר כיף. ילדים לומדים יותר כשהם נהנים ומחכים לשיעור הבא.

We want our children to succeed in English and can afford private lessons. Can you teach them privately instead of in a group?

There are many benefits to a group besides the price. Groups allow for more activities such as  songs, games and drama, create a less threatening environment than one-on-one with an adult teacher, and are more fun. Children learn more when they enjoy themselves and look forward to lessons.

Leave details and I will get back to you

Thank you for your interest.
לוגו 2020שקוף